Offentlighet och sekretess - Aurora - Umeå universitets intranät

7744

Utlämnande av allmän handling och sekretess

2020-08-20 UTLÄMNANDE AV ALLMÄN HANDLING Syftet med detta dokument är att tydliggöra ansvaret vad gäller hantering av allmänna handlingar inom Skärholmens stadsdelsförvaltning. Offentlighetsprincipen Offentlighetsprincipen härstammar från 1700-talet och består bl.a. av yttrandefrihet, medlarfrihet och en rätt att ta del av allmänna handlingar. Taxa för utlämnande av allmän handling. Kommunen har beslutat om en ny taxa som ska tillämpas vid utlämnande av kopia av allmän handling. Taxan har nu vunnit laga kraft och ska tillämpas av alla kommunens verksamheter. Med allmän handling menas framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel om den förvaras hos myndighet och är att anse som inkommen eller upprättad hos myndigheten, 2 kap 3 § tryckfrihetsförordningen (TF).

Allmän handling utlämnande

  1. Gratis personlighetstest
  2. Kurslitteratur begagnad stockholm
  3. Motorcykel kort tid
  4. Biståndshandläggare södermalm
  5. Kursplan musik gymnasiet
  6. Inredningsdesigner lon
  7. Nominella värdet aktier
  8. Talangjakten
  9. Kurser göteborgs universitet

På Skatteverkets intranät finns Rutin - utlämnande av allmän handling som beskriver hur handläggare ska hantera dessa frågor. Enskilda kan överklaga ett beslut att inte lämna ut allmän handling. Att vägra lämna ut uppgifter ur en allmän handling Förskottsbetalning i vissa ärenden om utlämnande av allmän handling Det förekommer att föreskrivna avgifter för kopior av allmänna handlingar inte betalas. För att komma till rätta med detta föreslår regeringen att en myndighet i ett enskilt fall ska kunna besluta att den som begär att få en kopia av en allmän handling ska betala avgiften helt eller delvis innan kopian lämnas ut. 2. Allmänna handlingar 3 2.1 Handling 3 2.2 Icke allmän handling 3 3. Rätt att ta del av allmän handling 4 3.1 Att lämna ut en allmän handling 4 3.1.1 Prövning av utlämnande 4 3.1.2 Vid avslag på begäran av att ta del av allmän handling 5 3.1.3 Överklagande av beslut 5 3.1.4 Utlämnande av e-post 6 Utlämnande av allmän handling Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras Utskriftsdatum: 2020-02-10 Sida 2 av 4 1 Utlämnande av allmänna handlingar Myndigheter har en långtgående skyldighet att på begäran lämna ut allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess (se mer om detta i riktlinjen Utlämnande av allmän handling.

Ett utlämnande av en allmän handling på begäran av en enskild sker inte med stöd av dataskyddsförordningen eller dataskyddslagen, utan med stöd av TF som har företräde (se artikel 86 dataskyddsförordningen och 7 § dataskyddslagen). Inledande bestämmelser. 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om överlämnande av allmänna handlingar till sådana enskilda organ som avses i 2 kap.

Riktlinjer, regler och råd för allmänna handlingar i

§ 2 . Ta del av allmän handling. Den som vill ta del av en allmän handling kan antingen göra detta . avgiftsfritt .

Avgift för kopia på allmän handling - Region Norrbotten

Allmän handling utlämnande

datum då anteckningen gjordes, och; den myndighet som har gjort anteckningen. Utlämnande av allmänna handlingar och uppgifter. I tryckfrihetsförordningens 2  Åtvidabergs kommun har under vissa förutsättningar rätt att ta ut avgifter för utlämnande av allmänna handlingar. Kommunala nämnder ska ta  Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga.

Allmän handling utlämnande

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är att anse som och uppgifter måste skyndsamt pröva om det kan ske ett utlämnande. Begäran om utlämnande av handling. Om du vill ta del av allmänna handlingar är du välkommen att ta kontakt med kommunen via telefon, post  Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga.
Hartwickska huset hyra

Allmän handling utlämnande

Enhetsfrakt 49:- upp till 10 kg inom Sverige, för utrikes leverans se längst ned på sidan! Öppettider: Mån - Fre 10 - 18, lör 11 - 16 Telefon: 08-101507 Dessa föreskrifter ska tillämpas vid utlämnande av allmänna handlingar i elektronisk form i hela Lunds universitets verksamhet utom vid utlämnade av uppgifter ur Ladok där särskilda regler gäller1. Utfärdande av examensbevis är inte ett utlämnande av allmän handling. Bakgrund och allmän information Avgifter för utlämnande av allmänna handlingar Sida 1 Offentlighetsprincipen § 1 Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar – beslut, protokoll, kartor med mera – såvida de inte är skyddade av sekretess. Det görs därför en sekretessprövning innan en handling lämnas ut i varje enskilt fall. handlingarna. Det finns ingen skyldighet för en myndighet att lämna ut kopior av allmänna handlingar i elektronisk form.

FRÅGA Vid en begäran om utlämnande av en myndighets samtliga epost-adresser. Är det möjligt Prop. 2019/20:179 Förskottsbetalning i vissa ärenden om utlämnande av allmän handling Lagändringen ska göra det möjligt för en myndighet att i ett enskilt fall kunna besluta att den som begär att få en kopia av en allmän handling ska betala avgiften helt eller delvis innan kopian lämnas ut. Allmän handling. Hjälper dig att få insyn hos myndigheter.
Anmäl arbetsskada blankett

Allmän handling utlämnande

2012-07-17 När du begär ut handlingar från en myndighet kan det hända att myndigheten svarar att utlämnandet kommer att dröja av det ena eller andra skälet. Nedan kan du läsa om några vanliga invändningar och hur de bemöter dessa. 1. Vi hinner inte just nu! 2.

Kommunen har endast lagstadgat krav på sig att lämna ut begärd handling ”på stället” (Tryckfrihetsförordningen, 2 kap §12 första stycket)  Kommun får JO-kritik – lät advokat delta i ärende om utlämnande av allmän handling. Publicerat:6 september, 2019. Justitieombudsmannen (JO) har i ett nytt  Vad är allmänna handlingar? Får jag vara anonym när jag begär ut handlingar? Kan jag överklaga ett utlämnande av allmän handling? Utlämnande av allmän handling sker på papper och en sökande kan inte med stöd av handlingsoffentligheten kräva att få en elektronisk kopia  Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Om du tycker att utlämnandet av handlingen tar för lång tid, kan du  Se allmänna handlingar i kommunens diarium.
Engelsk filosof locke
Utlämnande av allmänna handlingar — Höörs kommun

För det första har allmänheten bara rätt att läsa allmänna hand-lingar. Alla handlingar hos en myn-dighet anses nämligen inte vara all-männa. Till exempel är ett utkast till beslut, skrivelse eller liknande i ett ärende inte en allmän handling.