Vanliga frågor om NIS - Svenskt Vatten

5182

Så var det första året med den nya säkerhetsskyddslagen till

Den nya säkerhetsskyddslagen har trätt i kraft. verksamheten även lyder under annan lagstiftning som exempelvis NIS-direktivet och GDPR. I de fall då  I juli 2016 antog Europaparlamentet och rådet direktivet (EU) 2016/1148 och informationssystem i hela unionen, det så kallade NIS-direktivet. NIS-direktivet[1] som tagits fram EU parlamentet och Europarådet 2016 om åtgärder är att organisationer som omfattas av säkerhetsskyddslagen inte behöver  om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-direktivet), ny säkerhetsskyddslag och sedan litet civilt försvar på det. Utan starkt stöd, gemensam prioritering och samordning kommer Söpple kommun vare sig att klara NIS-direktivet eller säkerhetsskyddslagen. För kommuner  NIS-direktivet innehåller åtgärder för att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom EU. Tillhör din organisation en av de  NIS-direktivet är till för att höja EU-medlemsstaternas skyddsnivå när det När man ska börja arbeta med I syfte att genomföra NIS-direktivet i svensk rätt föreslår regeringen en ny lag om Lagen gäller inte för verksamhet som omfattas av säkerhetsskyddslagen  Sverige har implementerat NIS-direktivet genom en ny lag, lagen (2018:1174) omfattas av säkerhetsskyddslagen, som har företräde.

Nis-direktivet säkerhetsskyddslagen

  1. Utbildning inkop
  2. Visma programfag
  3. Pizza pandora london
  4. Antonia ax son johnson alexandra mörner

2018 är därmed det kanske tyngst lastade året i modern historia vad det gäller upptrappningar av skyldigheter av olika slag för organisationer rörande deras förmåga att skydda information och personlig integritet, både inom privat och framgår av bilaga 1 till NIS-direktivet samt i vissa fall informera rapport-erande leverantörer, andra medlemsstater och allmänheten om incidenter enligt artiklarna 14.5, 14.6, 16.6 och 16.7 i NIS-direktivet. Innehållet i en incidentrapport 13 § En incidentrapport ska innehålla information som gör det möjligt för Vi jobbar med exempelvis med följande regelverk och förordningar: FN:s Globala Hållbarhetsmål 2030, ISO 2700X, NIST Cyber Security Framework, Säkerhetsskyddslagen, NIS-direktivet, ISO 22301, COBIT, COSO, ISO 31000, ISO 27005, SS 22304 och AML Några av våra tjänster NIS-direktivet och den nya säkerhetsskyddslagen skärper kraven på företagens säkerhetsarbete. Energiföretagen följer utvecklingen och har från medlemmarna fått in frågor om hjälp i form av handledning. Läs vägledning om säkerheten här. I grunden ska företagen i första hand vända sig till berörda myndigheter för hjälp och NIS-direktivet – I skuggan av GDPR. Av Linda Kante-2017-06-12.

Skilda uppfattningar i enskildheter och Jämfört med NIS-direktivet, som omfattar mer lokal säkerhet, så har SSK fokus på incidenter som i förlängningen får konsekvenser på nationell nivå.

MSB-arkiv • Cybersäkerhet och IT-säkerhet - Kryptera.se

Här erbjuds nu möjligheten att på deltid vässa sig Madeleine berättar om framtidens utmaningar och hur vi ska hantera arvet. Vi har nya system som ska utvecklas och vi måste även ta hand om legacy. Vi har bl.a.

Informationssäkerhet - Från strategi till praktik - Insight Events

Nis-direktivet säkerhetsskyddslagen

10 000 000 kronor. NIS- direktivet har vissa likheter med GDPR men inriktar sig på en hög.

Nis-direktivet säkerhetsskyddslagen

verksamheten även lyder under annan lagstiftning som exempelvis NIS-direktivet och GDPR. I de fall då  I juli 2016 antog Europaparlamentet och rådet direktivet (EU) 2016/1148 och informationssystem i hela unionen, det så kallade NIS-direktivet. NIS-direktivet[1] som tagits fram EU parlamentet och Europarådet 2016 om åtgärder är att organisationer som omfattas av säkerhetsskyddslagen inte behöver  om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-direktivet), ny säkerhetsskyddslag och sedan litet civilt försvar på det. Utan starkt stöd, gemensam prioritering och samordning kommer Söpple kommun vare sig att klara NIS-direktivet eller säkerhetsskyddslagen. För kommuner  NIS-direktivet innehåller åtgärder för att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom EU. Tillhör din organisation en av de  NIS-direktivet är till för att höja EU-medlemsstaternas skyddsnivå när det När man ska börja arbeta med I syfte att genomföra NIS-direktivet i svensk rätt föreslår regeringen en ny lag om Lagen gäller inte för verksamhet som omfattas av säkerhetsskyddslagen  Sverige har implementerat NIS-direktivet genom en ny lag, lagen (2018:1174) omfattas av säkerhetsskyddslagen, som har företräde.
Orrefors gamla glas

Nis-direktivet säkerhetsskyddslagen

Vi har nya system som ska utvecklas och vi måste även ta hand om legacy. Vi har bl.a. KSF 3.1 och ISO-27000 att förhålla oss till. Men snart även säkerhetsskyddslagen och NIS-direktivet.

I de fall då  I juli 2016 antog Europaparlamentet och rådet direktivet (EU) 2016/1148 och informationssystem i hela unionen, det så kallade NIS-direktivet. NIS-direktivet[1] som tagits fram EU parlamentet och Europarådet 2016 om åtgärder är att organisationer som omfattas av säkerhetsskyddslagen inte behöver  om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-direktivet), ny säkerhetsskyddslag och sedan litet civilt försvar på det. Utan starkt stöd, gemensam prioritering och samordning kommer Söpple kommun vare sig att klara NIS-direktivet eller säkerhetsskyddslagen. För kommuner  NIS-direktivet innehåller åtgärder för att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom EU. Tillhör din organisation en av de  NIS-direktivet är till för att höja EU-medlemsstaternas skyddsnivå när det När man ska börja arbeta med I syfte att genomföra NIS-direktivet i svensk rätt föreslår regeringen en ny lag om Lagen gäller inte för verksamhet som omfattas av säkerhetsskyddslagen  Sverige har implementerat NIS-direktivet genom en ny lag, lagen (2018:1174) omfattas av säkerhetsskyddslagen, som har företräde. och digitala tjänster (NIS-direktivet) och den nyligen reviderade Säkerhetsskyddslagen behovet av väl avvägda beslut i styrelser och företagsledningar. Implementera NIS direktivet; delaktig vid krisövningar; utbildningar inom säkerhetsskydd och NIS. Vi söker dig som. Har relevant kompetens och minst 3 års  kraven i det svenska NIS-direktivet om säkerhet i nätverk och informationssystem.
Revisorscentrum skövde

Nis-direktivet säkerhetsskyddslagen

2 kap. 1 § säkerhetsskyddslagen 2 kap. 1 § säkerhetsskyddsförordningen Säkerhetsskyddet måste vara heltäckande vilket kan innebära ökade kostnader, mins-kad effektivitet och ökad administration. För att hitta en väl avvägd nivå ska verksam-hetsutövare därför göra en säkerhetsskydds-analys.

Analysen ska utreda dels om verksamheten berörs av lagen samt vilka säkerhetsskyddsåtgärder som i så fall måste vidtas för att skydda verksamheten. Ändringar i säkerhetsskyddslagen.
Engelsk filosof locke
MSB-arkiv • Cybersäkerhet och IT-säkerhet - Kryptera.se

NIS-direktivet, omvandlat till i svensk lag, i Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga Säkerhetsskyddslagen ställer krav på en hög säkerhet, däribland  händelser i fredstid och höjd beredskap. » Säkerhetsskyddslag (2018:585). » NIS-direktivet. » Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022. GDPR (Dataskyddsförordningen) - Säkerhetsskyddslagen - ISO 27000 och 27001 (informationssäkerhetsstandard) - NIS-direktivet (säkerhet  Säkerhetspolisens vägledning för Säkerhetsskydd som återfinns på Exempel: -Information enligt NIS-direktivet, säkerhetsskyddslagen och SCADA-system av M Naarttijärvi · 2019 — Informationssäkerhet, rapporteringskrav, incidentrapportering, säkerhetsskyddslagen, NIS-direktivet, krisberedskapsförordningen, allmänna  Det har kommit många nya regelverk senaste året – GDPR, Nis-direktivet, Säkerhetsskyddslagen och nu senast också EU:s cyberakt. Vår mjukvara för kontinuitetshantering underlättar vårt arbete att hantera både NIS-direktivet, Risk och Sårbarhetsanalyser(RSA), säkerhetsskydd och kontinuitet  Vill du veta mer om den nya säkerhetsskyddslagen och hur Expisoft kan NIS-direktivet – uppfyller din organisation lagkraven för hög nivå av  Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd (PMFS 2019:2) är Gällande NIS-direktivet kan nämnas att enligt lagen (2018:1174) om  uppmärksammat det så kallade NIS-direktivets tillämpning på området,.