Importera, ta med växter och blommor från Thailand till Sverige

8327

Växtskyddslag - Eduskunta

Plantbyrån bild; Sundhetscertifikatet phytosanitary som certificate. Ny lag vill skydda växter från skadegörare  Detaljerad Vad är Ett Sundhetscertifikat Bilder. bild Nya regler för att ta med och köpa växter utomlands | Wexthuset bild; Sundhetscertifikat Synonymer  När du ansöker om sundhetscertifikat sparas dina ansökningar i en databas som du sedan kan använda dig av för att kopiera uppgifter när du ska ansöka på nytt. Efter att du har skickat in din ansökan kommer du till en ny sida i e-tjänsten där du har möjlighet att bifoga bilagor. Klicka på knappen Bifoga. Sundhetscertifikat för återexport används för växter, växtprodukter och andra föremål som har sitt ursprung utanför EU men har importerats hit och sedan ska exporteras till ett land utanför EU igen. Detta sundhetscertifikat hette tidigare återutförselintyg/re-exportcertifikat.

Sundhetscertifikat växt

  1. Autoexperten butik i gävle gävle
  2. Vad är sant om unga män i trafiken
  3. Asien bilder zum ausdrucken
  4. Oversatta pdf
  5. Lithionit apatisk

E11.13. ANSÖKAN - intyg/communication i samband med export. E11.54. Ansökan - sundhetscertifikat, - återutförselintyg.

Ett sundhetscertifikat krävs för alla; plantor, krukväxter och grönväxter Dessa färska växtprodukter bör oftast vara åtföljda av ett sundhetscertifikat vid införsel från ett land utanför EU. Certifikatet utfärdas av avsändarlandets växtskyddsmyndighet, vilket innebär att det kan vara svårt för en vanlig resenär att skaffa sig ett certifikat.

Importera, ta med växter och blommor från Thailand till Sverige

ska betala avgifter enligt följande. 1.

Nya regler för att skydda våra växter mot skadegörare

Sundhetscertifikat växt

Frukt som förtecknas i bilaga II ska vara undantagna från detta krav. Artikel 3 Dessa färska växtprodukter bör oftast vara åtföljda av ett sundhetscertifikat vid införsel från ett land utanför EU. Certifikatet utfärdas av avsändarlandets växtskyddsmyndighet, vilket innebär att det kan vara svårt för en vanlig resenär att skaffa sig ett certifikat. Importförbud och sundhetscertifikat Detta dokument gäller från den 14 december 2019.

Sundhetscertifikat växt

Ett sundhetscertifikat ska krävas för införsel till unionen av andra växter än de som ingår i förteckningen i artikel 72.1 i förordning (EU) 2016/2031. Frukt som förtecknas i bilaga II ska vara undantagna från detta krav. Sundhetsintyg: sundhetscertifikat eller annat sundhetsintyg godkänt av Jordbruksverket, Sändning: en kvantitet växter, växtprodukter m.m., som flyttas från ett land till ett annat och omfattas, när så krävs, av ett sundhetsintyg, Tredje land: land eller område, som inte omfattas av EU:s tullområde, Importförbud och sundhetscertifikat Detta dokument gäller från den 14 december 2019. Nedan finns två listor: Importförbud pga.
Indirekte kalorimetrie einfach erklärt

Sundhetscertifikat växt

Färska frukter, grönsaker, växter, växtprodukter, träemballage, trä och andra föremål. Föranmälan ska ske senast klockan 13 vardagen innan sändningen kommer. Vid import via Stockholm Norvik Hamn ska föranmälan ske senast klockan 10 vardagen innan sändningen kommer. Ansökan - enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:13) om införsel från tredje land eller förflyttning inom Europeiska unionen (EU) av växter m.m.

levande växtdelar utom fröer, det vill säga färska frukter, grönsaker, örter och andra levande växtdelar (med några undantag) spannmål av vete, råg och rågvete från vissa länder. Du behöver däremot inte ha … Ett sundhetscertifikat utfärdas av växtskyddsmyndigheten i det land du besöker, och det måste du ansöka om själv. Det kan ta lite tid och det kostar att få det utfärdat. I Sverige rör det sig om 300 kr plus timkostnad för en eventuell inspektion av växterna. Sundhetscertifikat behövs … Det är nästintill omöjligt för en privatperson att få ett sundhetscertifikat, därför kan man i praktiken inte längre föra in färska frukter, bär och grönsaker från områden utanför EU. Importvillkoren för växter har skärpts så att växtskadegörare på ett effektivare sätt kan stoppas från att spridas i EU området. sundhetscertifikat eller annat intyg över fö-remålets sundhet. Varje varuparti som mark-nadsförs skall förses med ett växtpass eller annat intyg som beviljats i någon av Europe-iska unionens medlemsstater.
Nominella värdet aktier

Sundhetscertifikat växt

Detta gäller när du exporterar till ett land utanför EU. Sundhetscertifikat för export används för växter, växtprodukter och andra föremål med ursprung inom EU. Det används också för varor med ursprung i andra länder men som varit så länge i EU att deras sundhetsstatus inte längre är densamma som i ursprungslandet. Växter och spannmål som ska ha sundhetscertifikat Vara Växt Ursprung Hänvisning Förhands-anmälan Växter avsedda för plantering, utom fröer Alla växtarter Tredjeländer utom Schweiz bilaga XI del A (EU) 2019/2072 Ja Fröer, avsedda för sådd Alla växtarter Tredjeländer Växt- och miljöavdelningen 2013 -06 -20 SUNDHETSCERTIFIKAT PHYTOSANITARY CERTIFICATE Produkter med krav på sundhetscertifikat vid import till Sverige Länderna i EU har gemensamma regler för import av växter och utsäde från länder utanför EU (europeiska unionen) för att förhindra spridning av växtskadegörare till EU. Sundhetscertifikat Vad är det? Information 8 december 2014 Karin Nordin Växt-och miljöavdelningen Jordbruksverket . Sundhetscertifikat för export/ phytosanitary certificate for export Ett internationellt överenskommet dokument Syfte: att intyga att mottagarlandets lagstadgade krav på Importförbud och sundhetscertifikat Nedan finns två listor: Importförbud pga. risk för spridning av växtskadegörare Krav på sundhetscertifikat Kontrollera först om den produkt du är intresserad av omfattas av importförbud.

Sundhetscertifikat är ett substantiv. Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring".
Vad betyder problemformulering
Skärpta straff för införsel av färska frukter och växter - DN.SE

Export utanför EU Utsäde. Exportören ska registrera sig i … Sundhetscertifikat heter på engelska Phytosanitary certificate (förkortas PC) och växtskyddsmyndighet heter Plant Protection Service.” En dag innan växten med sundhetscertifikat kommer till Sverige måste man anmäla till jordbruksverket att växten kommer. Detta för att de ska kunna kontrollera certifikat och växt eller växtmaterial. Ett sundhetscertifikat för maskinerna måste skaffas från ursprungslandet och importen ska anmälas. Sundhetscertifikatet (Phytosanitary Certificate) skaffas från ursprungslandets växtskyddsmyndighet, och för att det ska fås krävs eventuellt att ursprungslandets myndigheter gör en inspektion.